Mūsu partneri
Bobcat Advantage
Bobcat
DOOSAN
Atlas Copco
Hatz
GESAN
Stone
HYCON
Zeck
Bagela
Altec
ROADTEC
Noteikumi

NOMA – efektīvs īstermiņa risinājums!

     KONO tehnikas nomas parku veido, galvenokārt, jauna tehnika, kas ir viena no priekšrocībām, ko iegūst mūsu klienti. Tehnikas klāsts pastāvīgi tiek atjaunots un paplašināts.

     Nomāt vai pirkt?  Kas ir izdevīgāk?
     Mēs iesakām klientam tehniku nomāt, ja nav nepieciešamības to pielietot regulāri ilgākā laika posmā. Turklāt nomājot, klientam nav jāraizējas par servisa izmaksām, kā arī viņa rīcībā vienmēr būs pieejama salīdzinoši jauna tehnika.
     Klienta ērtībām tehnikas nomas pakalpojumi tiek sniegti pēc pieprasījuma visā Latvijas teritorijā, piedāvājot elastīgu cenu atlaižu un nomaksas sistēmu, kā arī servisa iespējas. Vajadzības gadījumā tiek sniegta arī tehnikas demonstrācija un lietošanas apmācība.

      Cenu politika

     Visas cenas NOMAS PARKA tehnikai uzrādītas, rēķinot dienas maksimālo lietošanas laiku 8 stundas. Par vienu nedēļu tiks aprēķinātas 6 dienu maksa, par vienu mēnesi tiks aprēķināta 26 dienu maksa, izņēmuma gadījumi ir īpaši norādīti.  Pēc pieprasījuma mēs veicam iznomātās tehnikas un ierīces maksas piegādi.
     Par nomāšanas perioda sākumu uzskatāms laiks, kad iekārta tiek izsniegta vai attiecīgi piegādāta, un beidzas, kad tā ir nogādāta atpakaļ mūsu noliktavā vai attiecīgi nomas parkā. Nomas laikā nodarītos materiālos zaudējumus trešajai personai, ekspluatējot nomas tehniku, sedz nomnieks pilnā apjomā. Zaudējumus tehnikas/iekārtas zādzības vai bojājuma gadījumā nomnieks apmaksā par labu iznomātājam pilnā apjomā pēc iznomātāja noteiktās cenas. Nomnieks ir materiāli atbildīgs par nomā saņemtās tehnikas/iekārtas visiem bojājumiem vai zaudējumiem, kas radušies nomnieka vainas dēļ, izņemot inventāra dabisko nolietojumu.
     Tehnika / iekārta pēc pieprasījuma tiks piegādātas ar degvielu. Tehnika nomniekam tiek nodota labā vispārējā tehniskajā stāvoklī. Nomnieks apņemas pēc nomas termiņa beigām atgriezt iznomātājam tehniku/iekārtu tīru un visādā ziņā tādā pašā stāvoklī, kādā tā tika saņemta. Par netīru, notraipītu tehniku/ierīci, kas atgrieztas nomas parkā, piestādām rēķinu par tīrīšanu un mazgāšanu.
    Ilgtermiņa nomas gadījumā mēs apspriedīsim iespēju piešķirt Jums īpašas cenu atlaides. Pēc pieprasījuma iespējams iznomāt arī citas ierīces un mašīnas, kas nav uzrādītas nomas katalogā. Iznomātājs pēc pieprasījuma nodrošina iznomājamās tehnikas piegādi un uzpildi ar degvielu. Mēs paturam tiesības piegādāt Jums citu ražotāju tehniku/ierīci ar atbilstošu jaudu.

Visas cenas uzrādītas bez PVN
SIA "KONO" ir tiesīgs mainīt tehnikas klāstu un cenas bez iepriekšēja brīdinājuma

NOMAS LĪGUMA NOSLĒGŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

JURIDISKĀM personām:

1) Garantijas vēstule - Pilnvara *.pdf fails
    aizpildīta, apzīmogota un paraksttiesīgas personas parakstīta,

2) tehnikas saņēmēja personu apstiprinošs dokuments


FIZISKĀM personām:

1) Garantijas vēstule *.pdf fails
     pasūtītāja dati un info par objektu, kur paredzēts lietot iznomāto tehniku,
2) tehnikas saņēmēja personu apstiprinošs dokuments,
3) ķīlas nauda (tās apmērs tiek noteikts pēc iznomājamās tehnikas vērtības)


  
Kaspars Šablovskis
tālr: 29804123
noma@kono.lv

KONO NOMA Vestienas 6A, Rīga ● tālr: 67149425, 67149429